wycieczka do Lublina spektakl serca na odwyku

16 czerwca byliśmy w teatrze  wLublinie 29 osob byll,os super  Nastepny  wyjazd WaRSZAWA22 CZERWIEC DO TtATRU  ROOMA