Dojrzałość w sieci - zajecia komputerowe

W m-cu maju w ramach projektu dla  Seniorów odbywa się szkolenie komputerowe. Uczestniczy w nim 20 osób. Seniorzy rozwijają swoje umiejętności i wiedze  w zakresie obsługi komputera. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu . Zajęcia prowadzi  informatyk pan mgr Krystian Goliszewski . Wkłada w tą pracę  dużo serca i cierpliwości . Seniorzy  chętnie uczestniczą w zajęciach i pogłębiają swoją wiedzę.  Współpraca układa się bardzo dobrze.