admin

PROJEKT: „STUK PUK – OTWÓRZ DRZWI- ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ADAMÓW POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU SENIORA”

Kluczowe rezultaty projektu to: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 40, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1, Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 20, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – …

PROJEKT: „STUK PUK – OTWÓRZ DRZWI- ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ADAMÓW POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU SENIORA” Read More »